Beteendeutredning

Om du upplever någon form av problem tillsammans med din hund kan du boka tid hos en hundbeteendeutredare (tidigare kallat hundpsykolog) för att få hjälp och guidning. Det kan vara allt från aggressivitet, rädsla, stress, hantering eller ensamhetsproblematik.

Ofta grundar sig det vi ser som oönskade beteenden på något hunden upplever som jobbigt, skrämmande eller på annat vis obehagligt och då är det extra viktigt att vi gör vårt bästa för att lösa problemet och hjälpa hunden.  Det vi ser som ett problembeteende är i regel hundens lösning på ett problem. Jag ser det som min främsta och viktigaste uppgift som beteendeutredare att förbättra hundens välfärd.

Vi träffas och försöker tillsammans hitta orsakerna bakom problembeteendet. Ni får med er en skriftlig åtgärdsplan att jobba utefter själva och lösningarna är såklart individanpassade för dig och din hund, beroende på er situation och de bakomliggande orsakerna.

För att nå resultatet du önskar kommer det krävas träning för er på egen hand även efter vi träffats och tränat tillsammans.  Kom ihåg att det sällan finns en enkel lösning på komplexa problem och vårt mål ska vara att hitta vägar för att nå ett långsiktigt resultat.

 

Beteendeutredning – konsultation

Om du föredrar att boka ett eller två tillfällen i taget istället för att boka ett paket direkt kan du boka ett uppstartssamtal och därefter bygga på med enskilda utredningstimmar. 
Detta kan också vara ett alternativ för dig som vill ha hjälp att hantera enklare problembeteenden.
Under denna träff börjar vi lägga upp en plan för er framåt. I vissa fall kan vi börja träna praktiskt redan under denna träff, beroende på situationen och dina önskemål. 

 

Beteendeutredning – paket

För komplexa och långvariga problem eller om du vill ha mer stöd under träningen är det lämpligt att boka utredningspaketet. Då kan vi gräva ännu djupare och tackla problemet ännu mer heltäckande. Paketet är på tre tillfällen. Därefter kan du självklart bygga på med enskilda utredningstimmar. Första träffen är på två timmar och tillfälle ett och två är på en timme vardera. 

Giltighetstiden för ett utredningspaket är sex månader från bokningsdatum.
 

Separation- eller ensamhetsproblem

Har din hund svårt att vara hemma ensam eller att vara separerad från dig erbjuder jag detta paket som går över två månader.
Vi startar med en första träff på två timmar där vi går igenom det som är relevant för just din hund utifrån bakgrund och behov och du får bättre kännedom om träningssättet.
Vid behov ingår det även två återbesök, på 30 min vardera. Dessa kan ske som fysiska eller digitala möten.
Från första träffen och två månader framåt har vi digital kontakt där du filmar all träning och får feedback och guidning av mig. Detta paket kan du, efter de första två månaderna, förlänga med en månad i taget om du vill ha fortsatt support online.

För att boka detta paket behöver du först boka ett initialt möte där vi går igenom mer vad detta kommer innebära för er. Detta möte tar ca 30 – 45 min.

Beteendeutredning – Konsultation 
1 000 :-/h

Beteendeutredning (totalt 4 timmar)
3 800 :-

Initialt möte inför separationsproblempaketet
400:-
Seperationsproblem (med stöd under två mån.)
6 000 :-

Priset ökar med 100 :-/ timmen på kvällstid (efter kl. 17.00).

 

Träning på hemmaplan

Resekostnad                                             300 :- /tim + 25 :-/mil

hundpsykolog i skåne

Följ oss på sociala medier